Subsidie aardbevingsschade, zonnepanelen Groningen

Huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen kunnen subsidie krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning zoals het leggen van zonnepanelen. Er bestaan verschillende subsidieregelingen. Wilt u weten waarvoor u in aanmerking komt? Of wilt u begeleiding bij de aanvraagprocedure? The Solar Company helpt u graag verder. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van subsidieregelingen die voor u interessant kunnen zijn.

Vrijblijvend adviesgesprek

Subsidie Waardevermeerdering

De subsidie waardevermeerdering bestaat uit een bedrag van maximaal vierduizend euro per woning. Voorwaarde is wel dat de betreffende woning voor minimaal duizend euro aantoonbare aardbevingsschade heeft.

Subsidie verduurzaming en verbetering Groningen

Voor woningen in een groot deel van de provincie Groningen is de SNN subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen. Dit betreft een bedrag van maximaal tienduizend euro. Woningeigenaren kunnen dit geld gebruiken voor het verrichten van achterstallig onderhoud en het verduurzamen van de woning. Ook het installeren van zonnepanelen valt onder deze regeling.

Subsidie energiebesparing aardbevingsbestendig huis

Voor woningen in het aardbevingsgebied die aardbevingsbestendig worden gemaakt is een speciale subsidieregeling voor verduurzaming beschikbaar. Deze regeling heet voluit ‘Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld’. Eigenaren van deze woningen kunnen tot zevenduizend euro subsidie aanvragen, onder meer voor de aanleg van zonnepanelen.

Vrijblijvend adviesgesprek